• عکس محصول
  • عکس دوم (کلیک کنید)
  • دانلود کاتالوگ (کلیک کنید)
  • جزئیات محصول:

    توضیحات و ویژگی های محصول:

    تجهیزات استاندارد:

    - قفل ارت
    - قفل درب
    - کاور کف
    - مکانیزم عملکرد با اینترلاک مکانیکی
    - مکانیزم عملکرد با امکان باز کردن کوپلینگ
    - B-SF تیپ SF6 سکسیونر
    - ترکیب شده با فیوز محدود کننده جریان
    - پنجره بازرسی
    - نگهدارنده فیوز بدون اهرم اتوماتیک تریپ در زمان سوختن فیوز
    - عملکرد همزمان ارت سوئیچ در بالا/پایین فیوز
    - میمیک دیاگرام الکتریکی
    - سیستم باس بار اصلی

    تجهیزات اختیاری:

    - تجهیزات کمکی
    - قفل اضافی خط
    - قفل اضافی ارت
    - تریپ کویل ( شنت تریپ)
    - باکس مناسب ورود کابل از بالا عرض 375 میلیمتر
    - باکس مناسب ورود کابل از بالا عرض 500 میلیمتر
    - کابین ابزار کمکی عرض 375 میلیمتر
    - کابین ابزار کمکی عرض 500 میلیمتر
    - سکسیونر موتوری بدون تریپ کوبل
    - کنتاکت کمکی 2 باز + 2بسته ( فیدر)
    - کنتاکت کمکی 4 باز + 4بسته ( فیدر)
    - کنتاکت کمکی 2 باز + 2بسته ( ارت)
    - کنتاکت کمکی 4 باز + 4بسته ( ارت)
    - مقره خازنی با لامپ نشانگر فاز
    - روشنایی داخلی با کنترل توسط پوش باتن
    - هیتر ضد تراکم با ترموستات
    - ست سه تایی فیوز 40 آمپر
    - ست سه تایی فیوز 60 آمپر
    - سوکت اصلی (ارتفاع=300 میلیمتر)

    مکانیزم عملکرد:

    سکسیونر عایق شده با گاز SF6 از یک سکسیونر قطع و وصل زیر بار و یک سکسیونر ارت تشکیل شده که دارای مکانیزم های جداگانه،و مکانیزم اینترلاک مطمئن می باشند. شایان ذکر است زمانی که سکسیونر در حالت باز، و ارت سوئیچ در حالت بسته قرار دارد، تنها مکانیزم ارت سوئیچ عمل می کند، به طوری که با باز کردن ارت سوئیچ، اینترلاک به صورت اتوماتیک قفل را برداشته و به سکسیونر اجازه قطع و وصل شدن را خواهد داد.

     

    دانلود کاتالوگ محصول